Αισθητική Οδοντιατρική

  • Λεύκανση

Η μέθοδος ‘’λεύκανση στο σπίτι’’ στο μεγαλύτερο της μέρος πραγματοποιείται στο σπίτι με ειδικούς εξατομικευμένους νάρθηκες οι οποίοι εφαρμόζονται τη μέρα ή τη νύχτα. Ο οδοντίατρος αφού λάβει τα σχετικά αποτυπώματα εφοδιάζει τον ασθενή με εξατομικευμένους νάρθηκες οι οποίοι παρουσιάζουν την κατάλληλη εφαρμογή στα δόντια του. Επιπρόσθετα στο ιατρείο ο ασθενής λαμβάνει το κατάλληλο κι ασφαλές για τον ίδιο λευκαντικό υλικό καθώς και τις σχετικές οδηγίες. Ο ασθενής εφαρμόζει το ειδικό λευκαντικό για την διάρκεια που θα ορισθεί από τον οδοντίατρο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε γίνεται αξιολόγηση του αποτελέσματος.

  • Όψεις

Όψεις είναι οι προσθετικές εργασίες οι οποίες συγκολλούνται και καλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια ενός δοντιού. Οι όψεις απαιτούν ελάχιστη αφαίρεση δοντιού και μπορούν να κατασκευαστούν από ρητίνη ή κεραμεικό. Οι όψεις, εκεί όπου ενδείκνυται, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αισθητική διαμόρφωση των προσθίων δοντιών.