Περιοδοντολογία

Η Περιοδοντολογία ασχολείται με τις παθήσεις του περιοδοντίου δηλαδή των ιστών που περιβάλλουν το δόντι όπως τα ούλη και το οστούν. Οι συχνότερες παθήσεις του περιοδοντίου είναι η ουλίτιδα, η περιοδοντίτιδα και οι υφιζήσεις των ούλων. Τα κυριότερα αίτια των παθήσεων αυτών είναι η συσσώρευση οδοντικής μικροβιακής πλάκας, το κάπνισμα και ο διαβήτης.

Η περιοδοντίτιδα συνήθως αποτελεί εξέλιξη της ουλίτιδας κι οδηγεί προοδευτικά σε απώλεια οστού κι υφίζηση των ούλων. Η μείωση της στήριξης ενός δοντιού έχει σαν συνέπεια την εμφάνιση αυξημένης κινητικότητας, η οποία χωρίς θεραπεία αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου κι ανάλογα με τη βαρύτητα της περιοδοντίτιδας. Η περιοδοντική θεραπεία αποσκοπεί στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και στην διατήρηση του οδοντικού φραγμού για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.