Προσθετική Οδοντιατρική

Η Προσθετική Οδοντιατρική ασχολείται με την αποκατάσταση του οδοντικού φραγμού του ασθενή σε περιπτώσεις απώλειας κάποιου δοντιού, κάποιου τμήματος ενός δοντιού ή και όλων των δοντιών. Η Προσθετική χωρίζεται σε κινητή και ακίνητη. Η κινητή προσθετική περιλαμβάνει τις ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες, ακρυλικές ή μεταλλικές. Η ακίνητη προσθετική περιλαμβάνει τις γέφυρες και τις στεφάνες οι οποίες μπορεί να είναι μεταλλοκεραμικές, ακρυλικές ή πορσελάνης.

Γιατί είναι σημαντική η αποκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών;

Για την αντιμετώπιση:

• Αισθητικών προβλημάτων
• Δυσκολιών στην ομιλία 
• Μετατόπισης κι απόκλισης διπλανών δοντιών
• Δυσκολιών στην μάσηση
• Υπερέκφυσης του δοντιού ανταγωνιστή
• Πόνων στην κροταφογναθική άρθρωση
• Απώλειας οστού