Χειρουργικής στόματος

Τα πιο συνήθη περιστατικά χειρουργικής στόματος που αντιμετωπίζονται στο οδοντιατρικό μας κέντρο σχετίζονται με:

  • έγκλειστους και ημιέγκλειστους τρίτους γομφίους (φρονιμίτες)
  • έγκλειστους κυνόδοντες
  • έγκλειστα και υπεράριθμα δόντια
  • υπολείμματα ριζών
  • ακρορριζεκτομές και αφαιρέσεις κυστών
  • βιοψίες
  • προπροσθετική χειρουργική
  • Έγκλειστοι και ημιέγκλειστοι τρίτοι γομφίοι (φρονιμίτες)

Συχνό είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η στοματική κοιλότητα δεν παρουσιάζει επάρκεια χώρου για τους φρονιμίτες έτσι ώστε να ανατείλουν πλήρως και να αποκτήσουν λειτουργική θέση μέσα στον οδοντικό φραγμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα όπως φλεγμονή στους περιβάλλοντες ιστούς (περιστεφανίτιδα), τερηδονισμός των γειτονικών δοντιών και συνεχής τραυματισμός της περιοχής της παρειάς. Στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, ο φρονιμίτης αφαιρείται ανώδυνα με μια μικρή χειρουργική επέμβαση με χρήση τοπικής αναισθησίας.

  • Έγκλειστοι κυνόδοντες. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται μέσα στις γνάθους η παρουσία ορισμένων δοντιών (συνήθως του άνω κυνόδοντα) σε θέσεις που να καθιστούν δύσκολη την ανατολή τους στην στοματική κοιλότητα. Συνήθως ο ασθενής το αντιλαμβάνεται όταν το νεογιλό (παιδικό) δόντι παραμείνει στο στόμα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο. Η ακτινογραφική εξέταση της περιοχής δείχνει ότι το αντίστοιχο μόνιμο δόντι είναι έγκλειστο και συνήθως με λάθος φορά ανατολής. Το έγκλειστο δόντι μπορεί να αποκαλυφτεί χειρουργικά και ακολούθως να τοποθετηθεί στη μύλη του ειδικό ορθοδοντικό άγκιστρο, πάνω στο οποίο ασκούνται ελκτικές δυνάμεις με σκοπό ο έγκλειστος σιγά-σιγά να αναδυθεί στην επιδιωκόμενη θέση. Απαραίτητη είναι η συνεργασία του χειρούργου οδοντίατρου με ειδικό ορθοδοντικό για την κατάστρωση κι εφαρμογή του κατάλληλου σχεδίου θεραπείας.
  • Χειρουργική αφαίρεση υπεράριθμων δοντιών. Υπεράριθμα είναι τα επιπλέον δόντια που υπάρχουν στον οδοντικό φραγμό πέραν των κανονικών. Τα υπεράριθμα δόντια μπορεί να μην σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις κι έτσι να μην χρήζουν αφαίρεσης. Μπορεί όμως να σχετίζονται με κύστεις ή να προκαλούν απορρόφηση της ρίζας των παρακείμενων δοντιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά την ακτινογραφική μελέτη της περιοχής επιχειρείται χειρουργική προσπέλαση της περιοχής για αφαίρεση του υπεράριθμου δοντιού.

Χειρουργική αφαίρεση ριζικών υπολειμμάτων
Αρκετά συχνά στις γνάθους συναντώνται σπασμένα υπολείμματα ριζών από παλαιότερες εξαγωγές ή και κύστες. Η παραμονή τους στο οστό μετά την εξαγωγή των δοντιών, μπορεί να προκαλέσει χρόνια φλεγμονή, ενοχλήσεις ή και πρήξιμο. Επίσης μπορεί να εμποδίσει την τοποθέτηση εμφυτεύματος στην περιοχή. Η απομάκρυνση αυτών των υπολειμμάτων γίνεται συνήθως χειρουργικά.

Ακρορριζεκτομή και αφαίρεση κύστης Σε περιπτώσεις όπου ένα δόντι νεκρωθεί, νεκρά κύτταρα του πολφικού ιστού παραμένουν μαζί με μικρόβια στην εσωτερική κοιλότητα της ρίζας. Όταν το μικροβιακό αυτό φορτίο επεκταθεί στους περιακρορριζικούς ιστούς τότε δημιουργείται φλεγμονή η οποία δύναται να καταστεί χρόνια και να οδηγήσει στο σχηματισμό περιακρορριζικής κύστης. Εάν μετά την ενδοδοντική θεραπεία η κύστη παραμείνει αναλλοίωτη τότε επιχειρείται χειρουργική αφαίρεση της κύστης κι ενός μικρού μέρους της άκρης της ρίζας, μια διαδικασία γνωστή και ως ακρορριζεκτομή. Στο οδοντιατρικό μας κέντρο γίνονται όλες οι αφαιρέσεις κυστών εντός της στοματικής κοιλότητας.

Βιοψίες στο στόμα Βιοψία είναι η χειρουργική αφαίρεση ενός μέρους από τους μαλακούς ιστούς του στόματος (χείλη, γλώσσα, ουρανίσκος, παρειές, ούλα).Βλάβες οι οποίες να χρήζουν βιοψίας μπορεί να σχηματιστούν είτε μετά από τραυματισμό ή και χωρίς τραυματισμό και η προέλευση τους μπορεί να είναι αντιδραστικής ,φλεγμονώδους ή καρκινογενούς αιτιολογίας. Τέτοιου είδους βλάβες μπορεί να έχουν την μορφή έλκους, διόγκωσης (ογκίδιο) ή μιας λευκής περιοχής. Το δείγμα που συλλέγεται στέλνεται σε ειδικό εργαστήριο για ιστολογική εξέταση και ταυτοποίησή κι ο ασθενής ενημερώνεται πλήρως για την φύση της βλάβης και την προέλευση της. Προπροσθετική χειρουργική Η προσθετική αποκατάσταση προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων ανατομικών συνθηκών ώστε αυτή να είναι επιτυχής. Η προπροσθετική χειρουργική έχει ως σκοπό την επαναδιαμόρφωση των ανατομικών συνθηκών του στόματος, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες αυτές συνθήκες για την προσθετική αποκατάσταση. Οι επεμβάσεις της προπροσθετικής χειρουργικής μπορεί να αφορούν όχι μόνο στην επαναδιαμόρφωση των μαλακών μορίων του στόματος (π.χ. επιμήκυνση μύλης), αλλά και του οστού των γνάθων (π.χ.
εξοστώσεις)